ZLEPŠOVATELSKÁ SOUTĚŽ - Úspory energií

                                                                 

Jednatel společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. vyhlašuje

 

SOUTĚŽ NA ÚSPORU ENERGIÍ  

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Období vyhlášení soutěže:    1.11. 2021 – 31.5. 2022

Energií se rozumí:                 zemní plyn, elektrická energie, stlačený vzduch, pitná voda, provozní voda, odpadní voda, topná voda

Možnosti účasti:                    předložení zlepšovacího návrhu (ZN), nebo drobného zlepšení (DZ) dle pravidel Směrnice VS č.45

Vyhodnocení soutěže:           červen 2022, po vyčíslení všech přijatých návrhů

Výherce:                               zaměstnanec s největším počtem přijatých drobných zlepšení a zlepšovacích návrhů

Odměna ZN:20% předpokládaného ročního přínosu stanoveného pro
realizaci ZN a výpočtu skutečných úspor za první tři měsíce realizace ZN, max. do výše 250 000,-

Odměna DZ:500,- za každý podaný a přijatý návrh

  1. po vyčíslení přínosu

Odměna pro vítěze:1. Místo: Odměna ve výši 6.000,- Kč

2. Místo: Odměna ve výši 4.000,- Kč

3. Místo: Odměna ve výši 2.000,- Kč

 

Formuláře a podrobné info k podání drobných zlepšení a zlepšovacích návrhů žádejte u svých nadřízených zaměstnanců. Případně jsou k dispozici ve zmíněné Směrnici VS č. 45 – Zlepšovatelský status.

 

Lucie Baranová

Manažerka Útvaru lidské zdroje