• 1828 - Počátek strojírenské a hutní výroby ve Vítkovicích.
 • 1830 - Zapálena první pudlovací pec v celé habsburské monarchii.
 • 1831 - Zahájena výroba slévárny šedé litiny.
 • 1843 - Železárny kupuje Salomon Meyer Rothschild.
 • 1910 - Zahájena výroba hutních válců a těžkých strojních dílů- základní kámen současné výroby společnosti Vítkovické slévárny, spol.s r.o.
 • 1919 - Založena slévárna pod obchodním jménem R. Sýkora továrna strojních a slévárenských specialit základní kámen Slévárny barevných kovů, spol.s r.o.
 • 1948 - Znárodnění a začlenění pod správu Vítkovických železáren.
 • 1989 - Dokončena výstavba unikátní technologie odstředivého lití válců, zahájena výroba dvouvrstvých válců dle licence Gontermann Peipers ve společnosti Vítkovické slévárny.
 • 1994 - Vyčlenění slévárny z organizační struktury VÍTKOVICE, a.s. a založení Slévárny barevných kovů, spol.s r.o.
 • 1996 - Prodej obchodního podílu SBK společnosti IC TRADE, spol.s r.o.
 • 1997 - Vyčlenění jednotky „Slévárna válců” z organizační struktury VÍTKOVICE, a.s., založení společnosti Vítkovické slévárny, spol.s r.o. Zavedena furanová technologie formování.
 • 2003 - Slévárna barevných kovů, spol.s r.o. získává 99% obchodního podílu společnosti Vítkovické slévárny, spol.s r.o.
 • 2010 - 100. výročí výroby odstředivě a stacionárně litých válců
 • 2013 - Vítkovické slévárny, spol. s r.o. vlastníkem 100% podílu společnosti INPROMA, spol. s r.o.
 • 2014 - Vítkovické slévárny, spol. s r.o. vlastníkem 100% podílu společnosti Me-Metal, s.r.o