Společenská odpovědnost

        

Společensky odpovědná firma

Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o. dodržuje principy společensky odpovědné firmy a uplatňuje odpovědné chování jako standardní součást řídících procesů. Odpovědné chování  navazuje na obchodní strategii, hodnoty a poslání podniku, zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců a přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu.

Naše společnost se dlouhodobě významně podílí na společenském a kulturním životě.  Stává se partnerem řady kulturních, sportovních, charitativních projektů a aktivit i nad rámec města, regionu a ČR. Mezi nejvýznamnější patří:

VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE, člen skupiny AGEL - v souvislosti s epidemií Covid-19 společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o. poskytla finanční dar Vítkovické nemocnici na nákup přenosného přístroje Generátor ozónu O3zone G-14000 v hodnotě 16.000 Kč. 

VŠB-TU Ostrava – Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, praxe studentů a absolventů

Organizace BÍLÁ HOLUBICE - občanské sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem

LÉKAŘI BEZ HRANIC - Společnost finančně podpořila mezinárodní nezávislou humanitární organizaci, která poskytuje rychlou a profesionální zdravotnickou pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami či lidem vyloučeným ze zdravotní péče.

Dolní oblast VÍTKOVICE - spolupráce na projektech DOV

FC BANÍK OSTRAVA, a.s. - podpora a spolupráce s ostravským fotbalovým klubem.

Festival Poodří Františka Lýska, o.s. - podpora konání festivalu lidových souborů

INDUSTRIAL CAFE - GALLERY www.industrialcafe.cz - Také umění může být součástí výroby v těžkém provozu. Poskytujeme zázemí pro tvorbu umělců z různých koutů světa, tvoříme originální firemní kalendáře, pořádáme výstavy a akce spojené s uměním a tvorbou malířů, sochařů a výtvarníků působících v INDUSTRIAL Gallery.

Projekt SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL - podpora vzdělávání, rehabilitace a integrace zdravotně postižených dětí a mládeže

FC Gascontrol Havířov, z.s. – pořádáme firemní fotbal pro zaměstnance za účasti týmu dívčího fotbalu

PARADREZURA - jezdecký sport pro handicapované - finanční podpora paradrezurní jezdkyně Kateřiny Lesové reprezentující Moravskoslezský kraj 

NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ - Naše společnost jako jedna z prvních v České republice zavedla principy NSK (Národní soustava kvalifikací) do své firemní personální praxe a tím významně přispívá ke zlepšení českéh trhu práce a dalšího vzdělávání. Převzetí certifikátu je projevem společenské odpovědnosti firmy a deklaruje přijetí čestného závazku NSK nadále využívat a podílet se na jejím neustálém zkvalitňování.

ČESKO ČTE DĚTEM - naše společnost podpořila sbírkou knih projekt Celé Česko čte dětem. Knihy byly rozděleny do ordinací dětských lékařů v Ostravě a věříme, že udělají radost malým pacientům a zkrátí jim tak dlouhé chvíle u lékaře.

Střední průmyslová škola Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace  - zajišťujeme praxi, exkurze studentů, účastníme se Burzy práce pro budoucí zaměstnavatele 

Vítkovická střední průmyslová škola - zajišťujeme praxe a exkurze studentů, účatníme se Dní otevřených dveří pro studenty

Anděl na drátě ,z.ú. - podpora tísňové péče pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace pro seniory